ხედვა და მისია

ხედვა:
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აღიარებს დამოუკიდებელი მოქალაქეების როლს ისეთი ქვეყნის მშენებლობაში, სადაც ყველა მოქალაქის უფლება აღიარებულია კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა კონვენციებით.

მისია:

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მისიაა ლიბერალური ღირებულებების განვითარება ადამიანთა უფლებების დაცვის, საგანმანათლებლო და მედია ორგანიზაციების განვითარების გზით.

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მუშაობს მთელ საქართველოში და მისი სამიზნე ჯგუფებია: 

  • საქართველოს სკოლების მოსწავლეები და მასწავლებლები; 
  • საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები; 
  • ჟურნალისტები; 
  • საქართველოს ელექტორატი.

სამოქალაქო განვიათარების ინსტიტუტის გამგეობის წევრები:

გიორგი ჯოლოგუა

ნათელა გიუნაშვილი

მარინე ელიოზიშვილი

ქეთევან კობალაძე

ნინო ერემაშვილი

ნინო ზურიაშვილი

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');</p><p> ga('create', 'UA-91950224-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');</p>