ვიდეო რესურსები


 • ვიდეოაპლიკაცია "მასწავლებლების პოლიტიკის პრობლემები საქართველოში" მომზადებულია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ საერთაშორისო კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის (CNC) ადვოკატირების პროგრამის ფარგლებში. კლიპის ავტორები: თამარ მოსიაშვილი, სიმონ ჯანაშია
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია
 • ვიდეოაპლიკაცია "სიღარიბის გავლენა განათლებაზე" მომზადებულია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ საერთაშორისო კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის (CNC) ადვოკატირების პროგრამის ფარგლებში. კლიპის ავტორები: თამარ მოსიაშვილი, სიმონ ჯანაშია
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია
 • ვიდეო რესურსი "მედიაწიგნიერება" შეიქმნა პროექტის ,,საგანმანათლებლო რესურსები მედიაწიგნიერებაში" ფარგლებში, ფონდი ღია-საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.საგანმანათლებლო რესურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლებისათვის.
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია
 • ვიდეო რესურსი "შემოქმედებითი აზროვნება" შეიქმნა პროექტის ,,საგანმანათლებლო რესურსები მედიაწიგნიერებაში" ფარგლებში, ფონდი ღია-საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. საგანმანათლებლო რესურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლებისათვის.
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია
 • ვიდეო რესურსი "კრიტიკული აზროვნება" შეიქმნა პროექტის ,,საგანმანათლებლო რესურსები მედიაწიგნიერებაში" ფარგლებში, ფონდი ღია-საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. საგანმანათლებლო რესურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლებისათვის.
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია
 • მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი ,,ხანი უნდობარი" მომზადებულია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ,,მედიაწიგნიერების საგანმანათლებლო რესურსები" ფარგლებში, 71-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების მიერ. მასწავლებელი ირმა პატარიძე.
 • იხილეთ ვიდეოაპლიკაცია