მიმდინარე პროექტები

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები:

# პროექტის სათაური ბიუჯეტი დაფინანსების წყარო ვადები
1.საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
2. Values and Knowledge Education/ საგნის ცოდნისა და ღირებულებების ინტეგრირება სასწავლო პროცესში
3. Curriculum Reform for Promoting Democratic Principles and Civic Education in Israel and Georgia 18 428 EURO EU/Erasmus + 10/2016 10/2019

4.

School Youth Network of Collaboration for Sustainable Solutions (SYNCS) 167 375 EURO Delegation of the European Union to Georgia 02/2016 01/2018

5.

Strengthening Local Capacities for Children’s Rights Protection in Georgia 179 908 EURO Delegation of the European Union to Georgia 01/2016 12/2017

6.

Electronic Book About Travelers and Discoveries 10 000 GEL Ministry of Justice LEPL “Center for Crime Prevention” 08/2016 05/2017

7.

Supporting Students Initiative through Educational Debate 29 960 USD OSGF 09/2016 04/2017

8.

Caucasus Network for Children (CNC) 2016 17 313,86 EURO Interkulturelles Zentrum, Austria 06/2016 12/2016

9.

Study of the Media Coverage of the 2016 Parliamentary Elections 75 210 EURO EU; UNDP 05/2016 12/2016

10.

Inclusive Practice in Georgia 19 930 USD Open Society Foundation 11/2015 06/2016

11.

Web Portal of Critical Media Literacy 22 830 USD OSGF 08/2015 01/2016

12.

New Electronic Anthology for Children 10 000 GEL Ministry of Justice LEPL “Center for Crime Prevention” 12/2014 12/2015

13.

Caucasus Network for Children (CNC) 21 560 USD Open Society Institute (OSI) 3/2015 12/2015

14.

Youth Center Establishment 58 470 GEL Center of Electoral Systems Development – Legal Entity of Public Law 10/2014 4/2015

15.

Media Literacy for Socially and Politically Active Youth 6 790 EU Friedrich Ebert Foundation 10/2014 12/2014

16.

Informed Young Voter 40 365 GEL Center of Electoral Systems Development Reforms and Trainings – Legal Entity of Public Law 4/2014 6/2014

17.

Community Helping Inclusive Learning and Development - Child 18 190.6 EU Interkulturelles Zentrum 9/2014 12/2014

18.

Professional Media for Elections 24 755.1 EU UNDP, EU 3/2014 6/2014

19.

Tempus Project DOIT 17 772.7 EU EU/Erasmus + 2012 2015

20.

Educational Recourses for Media Literacy 49 760 USD OSGF 9/2013 6/2014

21.

Caucasus Network for Children (CNC) 14 690 USD Open Society Institute (OSI) 1/2013 12/2014

22.

Georgia Primary Education Project (GEPRIED) 133 000 GEL USAID 2/2013 6/2013

23.

Professional Media for Elections 19 976 USD UNDP, EU 6/2013 11/2013

24.

Increasing Quality of CSO’s Policy Dialogue with Parliament of Georgia 3 000 EU Westminster Foundation for Democracy 11/2012 7/2013

25.

Professional Media for Elections 16 277 USD UNDP, EU 7/2012 11/2012

26.

Media Monitoring Development Georgia 30 800 USD UNDP, EU 5/2011 12/2011

27.

Debates for Education and Integration 29 912 USD OSGF 8/2012 12/2012

28.

Research of Compliance of the TV companies and the Public Priorities in the Pre-election Period 49 419 USD OSGF 3/2012 11/2012

29.

Citizen Journalists for Free and Fair Elections 175 000 USD UNDEF 12/2011 5/2013

30.

New Possibilities for the Children of Special Educational Needs 70 394.4 EU EU Delegation in Georgia 1/2012 6/2013

31.

Child-oriented School Advocating 49 730 GEL East-West Management Institute 9/2011 9/2012

32.

Safe School Program Civil Monitoring 31 478.6 GEL Eurasia Cooperation Fund 2/2011 9/2011

33.

Support of the Professional and Ethical Broadcasting of the Child-Related Topics 54 002 GEL UNICEF 3/2011 12/2011

34.

No Child Without Education 133 796 USD Open Society Institute (OSI) 12/2010 12/2013

35.

Media Strengthening Program 75 301 EU EU Delegation in Georgia 2/2010 6/2011
<title type="text/javascript" style="display: none;" class="redactor-script-tag">(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PPCS55F');