« უკან – საჯარო ლექცია: სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობა, ავსტრიის გამოცდილება