« უკან – ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტურცხის საჯარო სკოლა