« უკან – კვლევისა და პოლიტიკის დოკუმენტების განხილვა, ახალციხე