საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

იურიდიული მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზირი 35/29

ფაქტობრივი მისამართი: 0108, თბილისი, თ. ჭოველიძე 10

ტელეფონი: +995 32 218 36 36 / +995 790 88 99 00

ელ. მისამართი: info(at)cdi.org.ge