თანამშრომლები

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის გუნდიგიორგი ჯოლოგუა

გამგეობის თავმჯდომარე, მედიამკვლევარი

ელ.მისამართი: george_jologua(at)cdi.org.ge

ოფისის ნომერი: +995 32 218 36 36


თამარ მოსიაშვილი
განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ.მისამართი: tamar.mosiashvili(at)cdi.org.ge

ოფისის ნომერი: +995 32 218 36 36 

თამარ ჩხაიძე
განათლების პროექტების კოორდინატორი

ელ.მისამართი:
 tamar.chkhaidze(at)cdi.org.ge

ოფისის ნომერი: +995 32 218 36 36 

ნინო ბერიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ელ.მისამართი: nino.berishvili(at)cdi.org.ge

ოფისის ნომერი: +995 32 218 36 36

თეონა მაღალაშვილი
კომუნიკაციის მენეჯერი

ელ.მისამართი:
 teona.magalashvili(at)cdi.org.ge

ოფისის ნომერი: +995 32 218 36 36


სამოქალაქო განვიათარების ინსტიტუტის დამფუძნებლები


ია ანთაძე

ნათელა გიუნაშვილი

მარინე ელიოზიშვილი

ქეთევან კობალაძე

ნინო ერემაშვილი

ნინო ზურიაშვილი