ხედვა და მისია

ხედვა:
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აღიარებს დამოუკიდებელი მოქალაქეების როლს ისეთი ქვეყნის მშენებლობაში, სადაც ყველა მოქალაქის უფლება აღიარებულია კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა კონვენციებით.

მისია:

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მისიაა ლიბერალური ღირებულებების განვითარება ადამიანთა უფლებების დაცვის, საგანმანათლებლო და მედია ორგანიზაციების განვითარების გზით.

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მუშაობს მთელ საქართველოში და მისი სამიზნე ჯგუფებია: 

  • საქართველოს სკოლების მოსწავლეები და მასწავლებლები; 
  • საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები; 
  • ჟურნალისტები; 
  • საქართველოს ელექტორატი.

სამოქალაქო განვიათარების ინსტიტუტის დამფუძნებლები:

ია ანთაძე

ნათელა გიუნაშვილი

მარინე ელიოზიშვილი

ქეთევან კობალაძე

ნინო ერემაშვილი

ნინო ზურიაშვილი