სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ერთობლივი განცხადება

Georgian as a Foreign Language

აგვისტო 06, 2018
Georgian as a Foreign Language
Do you still believe that Georgian is one of the most difficult languages to learn? This is a myth.
ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსს.
სამოქმედო კვლევის პრაქტიკული კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აცხადებს რეგისტრაციას სამოქმედო კვლევის პრაქტიკულ კურსზე.
სამოქმედო კვლევის თეორიული კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აცხადებს რეგისტრაციას სამოქმედო კვლევის თეორიულ კურსზე.