ჩვენი წიგნები
ჩვენი წიგნები
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ქარტიის დაფუძნება
ქარტიის დაფუძნება
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, სამეგრელოსა კახეთის საჯარო სკოლებს იწვევს პროექტში ,,ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი განვითარებისთვის (SYNCS)” მონაწილეობის მისაღებად.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი (CDI), World Vision-თანპარტნიორობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს ,,სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“. (SYNCS).
ინკლუზიური განათლების პრაქტიკა საქართველოში
საქართველოში ინკლუზიური განათლების დანერგვა ზოგადი განათლების საფეხურზე 2006 წელს დაიწყო. საქართველოში დღესდღეობით 2100 სკოლაა, აქედან 1000-ზე მეტი სკოლა ჩართულია ინკლუზიური განატლების პროგრამებში.
ტრენინგი უსაფრთხო სკოლაზე
სამოქალაქო განვითრების ინსტიტუტი აგრძელებს მუშაობას უსაფრთხო სკოლის საკითხებზე. ამჟამად ხორციელდება პროექტი "ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის", რომლის ფარგლებშიც 10 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით ჩაატარა ტრენინგი.
საბჭოს და საკომუნიკაციო ოფიცრების შეხვედრა ვენაში პროექტის „კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის“ ფარგლებში
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი არის ქსელის „კავკასიური ქსელი ბავშვებისთვის“ წევრი და კოორდინატორი ორგანიზაცია. 2016 წლის 12 დან 18 ივნისის ჩათვლით ვენაში ჩატარდა საბჭოს შეხვედრა და პრაქტიკული ტრენინგი კომუნიკაციის ოფიცრებისთვის.