ჩვენი წიგნები
ჩვენი წიგნები
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ქარტიის დაფუძნება
ქარტიის დაფუძნება
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი“ აცხადებს ტენდერს სასტუმროს/საკონფერენციო მომსახურების შესყიდვაზე აჭარის რეგიონში. ტენდერი ცხადდება 06.01.2016 საპარტნიორო ხელშეკრულების ფარგლებში.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი (CDI), World Vision-თან პარტნიორობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის (SYNCS)
საბჭოს წევრებისა და კომუნიკაციის სპეციალისტების შეხვედრა
2016 წლის 18 მარტს, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ოფისში, ავსტრიელმა მედიაექსპერტმა გერტრაუდ ილმაიერმა ქსელის წევრებს ჩაუტარა სემინარი.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აცხადებს ჟურნალისტთა შესარჩევ კონკურსს. კონკურსი ცხადდება პროექტის „ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისათვის საქართველოში“ ფარგლებში.
ტენდერი სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვაზე ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებისაგან