სამუშაო შეხვედრა შიდა ქართლის სკოლებთან
19 და 20 ოქტომბერს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები პროექტის "ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის საქართველოში" ფარგლებში.
ტრენინგი სტუდენტებისთვის სამოქმედო კვლევაში
15 და 16 ოქტომბერს „სასტუმრო ZP“- ში გაიმართა ორდღიანი ტრენინგი სამოქმედო კვლევაში პროექტის "სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის" ფარგლებში.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს: „ელექტრონული წიგნი მოგზაურებსა და დიდ აღმოჩენებზე“ .
ა(ა)იპ ,,სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი“ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ფონდი: ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს: -,,სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო დებატების გზით“.

მედიამონიტორინგი

სექტემბერი 29, 2016
მედიამონიტორინგი
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით „სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი“ ახორციელებს ქართული პრესისა და ონლაინ მედიის მონიტორინგს