ჩვენი წიგნები
ჩვენი წიგნები
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ქარტიის დაფუძნება
ქარტიის დაფუძნება
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება მედიაწიგნიერებისათვის
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა დაიწყო მასწავლებელთა 4 დღიანი ტრენინგი მედიაწიგნიერებაში.
მედიაწიგნიერების ვებ-პორტალი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს პროექტს ,,მედიაწიგნიერების ვებ-პორტალის შექმნა". ვებპორტალის შექმნა დასრულებულია.
ახალი ელექტრონული ანთოლოგია მოზარდებისთვის
პროექტის "ახალი ელექტრონული ანთოლოგია მოზარდებს" მონაწილეების მიერ მომზადებული ელექტრონული ანთოლოგია საზოგადოებას წარვუდგინეთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.
სახელმძღვანელო
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებული წიგნი ”მედიაწიგნიერება” მასწავლებლებს დაეხმარება, პროფესიული მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მოსწავლეებს.
სამუშაო შეხვედრა - როგორ შევამციროთ სიღარიბის გავლენა განათლებაზე
13, 14 ნოემბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ბორჯომში თემაზე - როგორ შვამციროთ სიღარიბის გავლენა განათლებაზე