ჩვენი წიგნები
ჩვენი წიგნები
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
მედიაწიგნიერების კონფერენცია
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
სათათბირო ორგანოს დაფუძნება
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი
ქარტიის დაფუძნება
ქარტიის დაფუძნება
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
კავკასიური ქსელი ბავშვებისათვის
ცხადდება მასწავლებლების შერჩევა მედიაწიგნიერების ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლებს.
ცხადდება კონკურსი საჯარო სკოლების მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებისთვის.
ააიპ ,,სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი“ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან ფონდი: ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს: -,,სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა საგანმანათლებლო დებატების გზით“.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ზუგდიდის, ქუთაისის, გორის, ახალციხის, სოხუმისა და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებს იწვევს პროექტში ,,ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი განვითარებისთვის (SYNCS)” მონაწილეობის მისაღებად. პროე
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, სამეგრელოსა კახეთის საჯარო სკოლებს იწვევს პროექტში ,,ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი განვითარებისთვის (SYNCS)” მონაწილეობის მისაღებად.