ქართული ენის კურსი / Georgian Language
Do you still believe that Georgian is one of the most difficult languages to learn? This is a myth.
ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსს.
სამოქმედო კვლევის პრაქტიკული კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აცხადებს რეგისტრაციას სამოქმედო კვლევის პრაქტიკულ კურსზე.