ონლაინ კურსი
​გთავაზობთ ონლაინ კურსს “შესავალი მედიაწიგნიერებაში”, რომელც შემუშავებულია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტების მიერ.
ქართული ენის კურსი / Georgian Language
Do you still believe that Georgian is one of the most difficult languages to learn? This is a myth.
ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსი
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ ქართულის, როგორც უცხო ენის კურსს.