ტენდერი თანამშრომლობის ონლაინ პორტალის შემუშავებაზე
ა(ა)იპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი (CDI), World Vision-ის თანა პარტნიორობითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს "სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის". (SYNCS), რომლის მიზანია საქართველოში

CNC General Assembly 2016

December 06, 2016
CNC General Assembly 2016
Training on
​On November 12 and 13 a two-day training on "Theoretical Aspects and Practical Lessons of Media Literacy" for school teachers was held. Teachers were introduced with the media literacy competence and its development tools.
Workshop with Kvemo Kartli School Representatives
On November 5 and 6 workshop with Kvemo Kartli School Representatives took place at Marneuli Youth Center in the frames of the project “Strengthening Local Capacities for Children’s Rights Protection”.
Workshop with Samtskhe-Javakheti School Representatives
On October 25 and 26 workshop with Akhaltsikhe and Akhalkalaki School Representatives took place in the frames of the project “Strengthening Local Capacities for Children’s Rights Protection”.