Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header
Just another WordPress site
Header

Untitledსახელმძღვანელო “ინტერკულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერა უნივერსიტეტებში”   TEMPUS IV–ის მე–5 კონკურსის პროექტში – „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისათვის“ – მონაწილე ისრაელისა და საქართველოს ექვს უნივერსიტეტში დაგეგმილ და განხორციელებულ სტუდენტურ აქტივობებს აღწერს.

DOIT 1–ის მიზანია მულტიკულტურალიზმის, მრავალფეროვნებისა და ბავშვთა უფლებების ხელშეწყობა, ზოგადად, უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების აკადემიურ პროგრამებსა და, კერძოდ, მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში. ამისათვის პროექტის ფარგლებში 21 სხვადასხვა ინსტიტუტის დაახლოებით 100 მეცნიერის თანამშრომლობით ხუთი განსხვავებული კურსი შეიქმნა. ამ კურსების მიზანია სტუდენტებში იმ ცოდნის, უნარებისა და ფასეულობების ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს პროექტის ამოცანების შესრულებას. DOIT–ის პროგრამაში ჩართული ექვსი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა აკადემიურ პერსონალთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან ერთად შეიმუშავეს კლასგარეშე აქტივობებიც, რომელთა მიზანი იყო უნივერსიტეტებში ინტერკულტურული ურთიერთობების ხელშეწყობა და, ზოგადად, საზოგადოებაში მულტიკულტურალიზმისა და მრავალფეროვნების შესახებ ცოდნის გაღრმავება. (more…)

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი  განახორცილებს პროექტს “კრიტიკული მედიაწიგნიერების ვებპორტალი”. პროექტის მიზანია მედიაწიგნიერების პოპულარიზება და ქართულ კონტექსტზე მორგებული საგანმანათლებლო მასალების შექმნაში განათლების სპეციალისტებისა და მასწავლებლების უშუალო მონაწილეობა.

პროექტის სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს ვებპორტალის კონცეფციას. ვებპორტალზე განთავსებული უნდა იყოს მედიაწიგნიერების კონცეპტუალური  განმარტება, ძირითადი პრინციპები, მედიაწიგნიერების რესურსები; ახალი ამბები მედიაწიგნიერების შესახებ; სასარგებლო ბმულები. პორტალზე შესაძლებელი იქნება ინტერაქტიური დისკუსიების წარმართვა. პორტალი ინტეგრირებული იქნება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ვებგვერდთან და ფეისბუქის ჯგუფთან ,,ბავშვზე ორიენტირებული სკოლა“ (more…)

სამოქალაქო უნივერსიტეტი გთავაზობთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის ბლოგს ,,დღე რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა“.
ეთნიკური წმენდა, რომელიც ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ჩატარდა ჩვენი ახალგაზრდობისთვის უმძიმესი გამოცდილებაა. სწორედ ამ მძიმე დღეებზე გვესაუბრება რუსუდანი.

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი დიდი სიამოვნებით გამოაქვეყნებს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდა მოქალაქეების ბლოგებს, მათ შეხედულებებს ჩვენს საერთო სამშობლოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.

დღე რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა – ავტორი რუსუდან გაბიტაშვილი

 

11149714_10152731345370248_6866215381280267559_o

 11070504_480165052137862_8526026391819690751_o

 

 

 

 

 

 

2015 წლის 24 აპრილს, 14.00-ზე სასტუმრო „თბილისი მერიოტში“ გაიმართა  სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის „მერის სათათბირო ორგანოს – ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება“ შედეგების პრეზენტაცია.

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ხუთ ქალაქში: გორში, თელავში, ახალციხეში, ქუთაისსა და ზუგდიდში, სადაც ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა წარმატებით ითანამშრომლეს მათი ქალაქის არჩეულ მერთან. თანამშრომლობის შედეგად ნაწილობრივ იცვლება ხუთივე ქალაქის იერსახე და ახალგაზრდების მერებთან თანამშრომლობა გადადის ინსტიტუციურ ნიადაგზე.

ამგვარი თანამშრომლობის საფუძველი შექმნა ადგილობრივი თვითმმართველოს რეფორმამ და არჩეული მერების მზადყოფნამ, ეფექტიანად ითანამშრომლონ საზოგადოებასთან, მათ შორის, ახალგაზრდებთან. (more…)

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა პროექტის” მერიის სათათბირო ორგანოს - ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება” ფარგლებში გაუწია ორგანიზება და კოორდინირება მერის სათათბირო ორგანოს შექმნას. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს “ახალგაზრდული საბჭო” შეიქმნა საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” – ს 54 -ე მუხლის პირველი პუნქტის ე.ე. და ე.ვ. ქვეპუნქტების თანახმად. პროექტი ხორციელდება 5 ქალაქში: ქუთაისში, გორში, თელავში, ზუგდიდსა და ახალციხეში.

 სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა პროექტის” მერიის სათათბირო ორგანოს - ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება” ფარგლებში გაუწია ორგანიზება და კოორდინირება მერის სათათბირო ორგანოს შექმნას. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს “ახალგაზრდული საბჭო” შეიქმნა საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” – ს 54 -ე მუხლის პირველი პუნქტის ე.ე. და ე.ვ. ქვეპუნქტების თანახმად. პროექტი ხორციელდება 5 ქალაქში: ქუთაისში, გორში, თელავში, ზუგდიდსა და ახალციხეში.

IMG_0247IMG_0281IMG_0256

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის და GDS TV – ს ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით “დისკუსია მედიის პროფესიული ეთიკისა და სტანდარტის შესახებ” ითვალისწინებს 15 ტელედისკუსიის მომზადებას მედიასტანდარტის დამკვიდრების კუთხით. თითოეული დისკუსიის თემატიკას განსაზღვრავს ფილმის „ახალი ამბების რედაქცია“ კონკრეტული სერიის შინაარსი, რომლის თანმდევიც იქნება დისკუსია.  დისკუსიისათვის მზადების პროცესში ჟურნალისტები პროექტის სამუშაო ჯგუფთან ერთად დაამუშავებენ კონკრეტულ თემებს, როგორც სწორი გაშუქების, ასევე სტანდარტთან შეუსაბამო გაშუქების კონკრეტულ მაგალითებს, ქართული და საერთაშორისო მედიის პრაქტიკას, პირად გამოცდილებას. დისკუსიის მოსამზადებლად პროექტის სამუშაო ჯგუფი შეარჩევს თითოეული გადაცემის წამყვანს და მოუმზადებს მას თემატიკის შესაბამის მასალას როგორც ქართული, ისე უცხოური ჟურნალისტური პროდუქტისა და ამა თუ იმ საკითხის გაშუქებასთან დაკავშირებული სტანდარტის შესახებ.

ფილმი „ახალი ამბების რედაქცია“, ისევე, როგორც მასთან თემატურად დაკავშირებული 15 დისკუსია ჟურნალისტების პროფესიული ეთიკისა და სტანდარტის შესახებ განთავსდება ინტერნეტში და ხელმისაწვდომი იქნება თითოეული მსურველისთვის (სტუდენტებისთვის, პროფესორ-მასწავლებლებისთვის, სპეციალისტებისთვის, საზოგადოებისთვის).

გთავაზობთ ტელედისკუსიას მედიასტანდარტი - პირველი დისკუსია

 

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებული წიგნი ” მედიაწიგნიერება” მასწავლებლებს დაეხმარება, პროფესიული მხარდაჭერა აღმოუჩინონ მოსწავლეებს მზარდ საინფორმაციო ნაკადებში სწორი ორიენტირებისთვის, ნებისმიერი შინაარსის ინფორმაციის შეფასებისთვის კრიტიკული აზროვნების პლატფორმიდან.

იხილეთ წიგნის ელექტრონული ვერსია მედიაწიგნიერება

mediacifniereba

სტუდენტური ბლოგები შეიქმნა ტემპუსის პროექტის „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training (DOIT), 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPCR)

 

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ამ პროექტში თანამშრომლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

ბლოგები მოამზადეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

 

გთავაზობთ თამთა მაზანიშვილი ბლოგს - წეროვნის სკოლა, დევნილები ცხინვალის რეგიონიდან

 

სტუდენტური ბლოგები შეიქმნა ტემპუსის პროექტის „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training (DOIT), 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPCR)

 

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ამ პროექტში თანამშრომლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან.

ბლოგები მოამზადეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

 

გთავაზობთ სალომე ნოზაძის ბლოგს - წალკასა და ტაბაწყურს შორის